VRÁTENIE VOZIDLA


PLATNOSŤ VAŠEJ LÍZINGOVEJ ZMLUVY ČOSKORO UPLYNIE

Kontakt so zákazníkom

IVECO CERTIFIED PRE-OWNED vás bude kontaktovať pred vrátením vozidla, aby vám poradili s tým, aké možnosti máte po ukončení zmluvy

Predbežná kontrola vozidla

Na náklady spoločnosti IVECO vypracuje nezávislý subjekt podrobnú správu o stave vozidla

Oprava vozidla

Na základe vášho rozhodnutia a za podpory dielní spoločnosti IVECO vozidlo opravíme

Vrátenie vozidla

Odovzdanie a posúdenie vozidla urobí nezávislý subjekt podľa usmernení pre vrátenie vozidiel

Ak ste používateľom vozidla IVECO a vaša dohoda o spätnom odkúpení sa blíži ku koncu, odporúčame vám prezrieť si náš katalóg pokynov pre vrátenie vozidiel.